Regulamin
(stan prawny styczeń 2021 r.)

I Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://myagkoye-steklo.pl jest VTD Syroizhko Valeriia z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 15 , REGON 521491931.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://myagkoye-steklo.pl.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Klientowi między innymi w wypadkach w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24, Stripe . Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).
 9. Rabaty z oferty sklepu zawartej w mailingu /newsletterze/promocji dnia lub innych akcjach sklepu nie łączą się ze sobą jak i z innymi promocjami, rabatami, obniżkami lub produktami umieszczonymi w outlecie. Rabat może być zrealizowany tylko raz.
II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem myagkoye-steklo.pl , prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel – VTD Syroizhko Valeriia z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 15 , REGON 521491931.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpisany w CEIDG), zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli nabyty produkt/usługa nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
 7. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 8. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 12. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresemhttps://myagkoye-steklo.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 1. IV Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Zamówienia można składać również poprzez: adres e-mail: ; tel. kom. (+48) 500 109 620
 3. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w punkcie poprzednim, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 4. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. IV 2 i 3, powinien podać:
 • nazwę, rozmiar i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy
 • dokładny adres dostawy
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail zamawiającego
 1. Klient na stronie sklepu, składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór usług dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania
 • wybór formy płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) wynosi standardowo 3- 4 dni roboczych licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim. Termin realizacji podany jest również przy opisie każdego produktu.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego potwierdzenia. Wprowadzanie zmian lub wycofanie wysłanego zamówienia jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem myagkoyesteklo@gmail.com.
 7. Klient może sprawdzić stan dostępności każdego produktu przy jego opisie.
VI Dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas zawarcia umowy.
 2. Dostawa realizowana jest przez przewoźników: , DPD, InPost .
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy:
 4. Inpost - paczkomaty Przesyłka kurierska DPD – przesyłki krajowe Waga przesyłki Przedpłata na konto/Płatności internetowe Płatność przy odbiorze Waga przesyłki Przedpłata na konto/Płatności internetowe Waga przesyłki Przedpłata na konto/Płatności internetowe Płatność przy odbiorze do 1 kg 19zł 22 zł Do 30 kg 16 zł Do 30 kg 18 zł 22 zł 1 kg – 5 kg 23zł 25zł 5 kg – 30 kg 40 zł 45 zł
 5. W przypadku zamówień powyżej 450 zł brutto i jednocześnie płatnych przelewem ( wpłata na konto, płatność za pośrednictwem serwisu Stripe lub PayPal) .
 6. Z chwilą odebrania przesyłki na Klienta przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 7. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Klient może zażądać sporządzenia takiego protokołu gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie.
 8. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika/operatora.
 9. Przesyłki realizowane przez przewoźników są ubezpieczone.
 10. Klient ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego pod adresem siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 11. W przypadku płatności kartą płatniczą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
VII Forma płatności

 1. Dostępne są następujące formy płatności:
 • płatność przy odbiorze (za pobraniem, gotówką przy odbiorze),
 • przelew bankowy – nr konta:26102031760000510202930451 ,
 • płatność online za pośrednictwem serwisu Stripe lub PayPal
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
VIII Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki (ceny brutto).
 2. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka" nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę" oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
IX Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz.II pkt. 5 niniejszego regulaminu).

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionej usługi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: VTD Syroizhko Valeriia z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 15 , REGON 521491931 https://myagkoye-steklo.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Właściciel zwraca cenę usługi oraz koszt doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach m.in:
 7. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie obrusu o niestandardowych kształtach, z wyszywanymi inicjałami itp.)
 8. świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
X Procedura reklamacyjna świadczenia usług na odległość

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Oświadczenie o złożeniu reklamacji na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in. na: VTD Syeroizhko Valeriia z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 15 REGON 521491931, https://myagkoye-steklo.pl/ : W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Rękojmia jest wyłączona wobec Klientów Przedsiębiorców.
 5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
XI Kody rabatowe

 1. Właściciel może udzielić rabatu w wysokości 5% na wszystkie produkty znajdujące się na jego stronie internetowej.
 2. W zamian za otrzymanie rabatu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy (zaznaczenie odpowiedniego pola przez Kupującego podczas rejestracji).
 3. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy, zostaje przydzielony kod rabatowy. Kod ten powinien zostać wykorzystany przez Klienta w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Po upływie tego terminu ważność kodu rabatowego wygasa.
 4. Rabat, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu, nie łączy się z innymi promocjami, które zostały w danym czasie wprowadzone przez Sprzedawcę w zakresie cen produktów. Rabat nie dotyczy również wysokości kosztów dostawy.
XII Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://myagkoye-steklo.pl
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 6. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.